«نالیوود»؛ دومین تولیدکننده بزرگ فیلم در جهان

سینماپرس: نیجریه با نام رسمی «جمهوری فدرال نیجریه» یکی از کشورهای مهم در تولید فیلم در جهان است و سینمایش را با نام «نالیوود» می شناسند.