ناصر تقوایی امروز تنها با خاطرات سینمایی اش سیر می کند

ناصر تقوایی امروز در غفلت کارگزاران فرهنگی تنها با خاطرات سینمایی اش سیر می کند. تقوایی بسیار بیش از اینها در ذهن و روح خود حرف و هنر داشت که برای ما بازگو کند. - مراسم نکوداشت داریوش ارجمند و رونمایی از کتاب شنیدم گوسفندی را بزرگی.. در خانه هنرمندان ایران برگزار شد. به نقل از ایسنا به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، مراسم نکوداشت داریوش ارجمند و رونمایی از فیلمنامه شنیدم گوسفندی را بزرگی.. جمعه 23 ...
منبع خبر: اطلاع نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی