می خواهند ما را با جمله حکومتی شده ای بترسانند/ روایتی از دیدار مستندسازان با رهبر انقلاب

به گزارش گروه سایر رسانه های دفاع پرس"، مهدی نقویان، مستندساز در گفت وگویی در ارتباط با سینمای استراتژیک گفت: از سینمای استراتژیک کوه نسازیم که آن را از بدنه سینما جدا کنیم. به نظرم باید این نوع سینما را نیز جزء کلیات سینما بدانیم. قرار نیست در تکنیک سینما اتفاق خاصی انجام دهیم و تغییری حاصل کنیم. به نظر من، مبحث اصلی ما در این نوع سینما، محتوای آثار سینمایی است. ما به دلیل اینکه در تربیت نیروی انسانی موفق ...
منبع خبر: دفاع پرس
دسته بندی خبر: فرهنگی