می خواستند برادر همسر بازیگر مشهور را سرباز تراکتورسازی کنند!

در زمان مدیریت مصطفی آجورلو قرار بود یکی از بستگان نزدیک بازیگر مشهور سینما به عنوان سرباز در باشگاه تراکتورسازی فعالیت کند. - در یکی دو سال اخیر اما، مدیران وقت تراکتورسازی پا را فراتر گذاشتند و برخی از اعضای کادر پزشکی و حتی پرسنل اداری خود را هم به عنوان سرباز در تیم گنجاندند. با گذشت چند ماه از برکناری مصطفی آجورلو از مدیریت باشگاه تراکتورسازی، خبر رسیده که او به واسطه رابطه خوبی که با همسر یکی از بازیگران ...
منبع خبر: نوداد
دسته بندی خبر: ورزشی