می توان مسائل و آسیب های اجتماعی را به زبان کودکانه مطرح کرد

نادره ترکمانی نویسنده و کارگردان سینمای کودک و نوجوان معتقد است گر یک فیلمساز با زاویه دید تلخی درباره کودکان اثر بسازد، باز هم مساله او کودک است و مناسب بودن یا نبودن تماشای آن برای کودکان و نوجوانان بحث دیگری است اما می توان مسائل و آسیب های اجتماعی ... - " نادره ترکمانی نویسنده و کارگردان سینمای کودک و نوجوان معتقد است گر یک فیلمساز با زاویه دید تلخی درباره کودکان اثر بسازد، باز هم مساله او کودک است و ...
منبع خبر: شعار سال
دسته بندی خبر: فرهنگی