می‌دانیم تبلیغات سیما مخاطبان را عصبی می‌کند اما اقتضای شرایط اقتصادی سازمان است

سینماپرس: رضا پورحسین قائم مقام معاون سیمای سازمان صداوسیما ضمن تأکید مجدد بر تکلیف قانونی تلویزیون برای درآمدزایی،‌ از محدودیت برای استفاده از کدهای دستوری در برنامه‌های تلویزیونی خبر داد.