می‌توان با برنامه‌ریزی درست اقتصادی معادله برد-برد در سینما ایجاد کرد و فیلمساز و سینمادار رغبت به اکران فیلم جدید و خوب کنند

سینماپرس: امیرحسین حیدری مدیر نمایش گستران می‌گوید که تماشاگر سانس ۱۹ وقتی از سینما بیرون بیاید و به منزل برسد احتمالا ۲۰۰ هزار تومان جریمه می‌شود و برای همین تنها سانس مهم شب سینما نیز از دست رفته است.