میهمان برنامه امشب دورهمی / جمعه 6 بهمن ماه 96

مازیار میری، کارگردان بنام سینما، کارگردان فیلمهاى قطعه ناتمام، به آهستگى، سعادت آباد و حوض نقاشى، امشب جمعه (٩۶/١١/۶) ساعت ٢٣ مهمان …