میزان فروش فیلم های اکران دوم نوروزی در هفته اول خرداد

سینماپرس: فیلم های روی پرده در هفته اول خردادماه قریب سه میلیارد تومان فروش داشته است که برای ۷ فیلم در حال اکران فروش چندان موفقی به حساب نمی آید.