مگامال با ۲ سالن در جشنواره حاضر است/ در سانس های آخر ۵ درصد بلیت در گیشه داریم

مدیر سینمامگامال گفت: در سانس های سوم و چهارم پردیس مگامال ۵ درصد بلیت در گیشه سینما ارائه شده است.