«مکتب سلیمانی» به ما می‌گوید چه کار کنیم که دل‌ها برای یک هدف صحیح و انسانی گردهم جمع شوند

سینماپرس: حبیب‌احمدزاده گفت: ارزشِ کارِ سردار سلیمانی را سوریه‌ای‌ها و عراقی‌ها می‌فهمند. او نگذاشت پای داعش به ایران برسد و به همین دلیل مردم ایران چون با بلای داعش مواجه نشدند ارزش حاج قاسم را ندانستند.