مکان افتتاحیه نمایشگاه کتاب تهران به مصلی تغییر کرد

سینماپرس: محل برگزاری مراسم افتتاحیه نمایشگاه کتاب از کتابخانه ملی به ضلع جنوبی مصلای امام خمینی (ره) منتقل شد.