موفق: مدیران سینمای کودک شعارهایی زیبا و عملکردی زشت دارند!/ چرخه معیوب اکران، فقر فیلمنامه و ساختار ضعیف باعث آسیب جدی به سینمای کودک شده است

سینماپرس: سهیل موفق کارگردان سینما در آستانه برگزاری سی و یکمین جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان با انتقاد از شرایط بحرانی سینمای کودک در کشور گفت: مدیران سینمای کودک شعارهایی زیبا و عملکردی زشت دارند! بنده آرزویم این است که ای کاش شعارهای مدیران و مسئولان سنخیتی با عملکردشان داشت؛ این شعارها به تنهایی فایده ای ندارند و تنها در صورتی می توانند توجیه پذیر باشند که تبدیل به عمل شوند.