موفقیت زنِ باحجاب سوژه مورد علاقه سینمای ایران نیست! / سینما اعتقادی به پوشش اسلامی ندارد

سینماپرس: بسیاری از عوامل سینما اعتقادی به پوشش اسلامی ندارند یا اگر هم دارند حداقل عامل به آن اعتقاد نیستند. فضای حاکم بر سینمای ایران نیز فضای بی‌اعتنایی به پوشش اسلامی اسلامی و حجاب است و بی‌اعتنایی به شرع در سینما دیده می‌شود