موضوع رحمان 1400 تخلف بود نه ممیزی

این روزها انگار عادت متخلفان در هر عرصه ای چه اقتصادی و اجتماعی و چه فرهنگی فرافکنی شده است. 24 فروردین ماه بود که متوجه شدم نسخه در حال اکران رحمان 1400 با نسخه ای که در حال اکران است تفاوت دارد و به دنبال آن موضوع را از محمدرضا فرجی مدیرکل سینمای حرفه ... - از زمانی که خبر اختلاف نسخه اکران و نمایش فیلم رحمان 1400 در رسانه ها منتشر و به دنبال آن فیلم توقیف شد حرف و حدیثهای فراوانی درباره این اتفاق به وجود آمد اما ...
منبع خبر: تیتر برتر
دسته بندی خبر: فرهنگی