موسیقی بخشی از داستان است و ابزاری برای روایت آن

سینماپرس: ظهر امروز ۴ اردیبهشت کارگاه «تدوین» با حضور هانس یورگ وایسبریخ، در دانشگاه صدا و سیما برگزار شد.