موسوی رییس و حکمت نایب رییس انجمن تهیه کنندگان مستقل سینما

هیات مدیره جدید انجمن صنفی کارفرمایی شرکتها و تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران انتخاب شدند. - منیژه حکمت اعلام خبر فوق افزود:انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی می بایست در بهمن ماه سال گذشته برگزار می شد. اما تشکیک در مورد اعضای حقیقی انجمن و لزوم حل و فصل آن، هیات مدیره را بر آن داشت تا ابتدا وضعیت اعضای حقیقی و همچنین تبدیل انجمن مدنی به انجمن حقوقی و رسمی را مورد توجه قرار دهد. وی ادامه داد : خوشبختانه موضوع ...
منبع خبر: پانا
دسته بندی خبر: فرهنگی