موسوی رییس و حکمت نایب رییس انجمن تهیه کنندگان مستقل سینما

هیات مدیره جدید انجمن صنفی کارفرمایی شرکتها و تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران انتخاب شدند. - 1397/05/01 12:18:20 هیات مدیره جدید انجمن صنفی کارفرمایی شرکتها و تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران انتخاب شدند. به گزارش ایلنا،منیژه حکمت اعلام خبر فوق افزود:انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی می بایست در بهمن ماه سال گذشته برگزار می شد. اما تشکیک در مورد اعضای حقیقی انجمن و لزوم حل و فصل آن، هیات مدیره را بر آن داشت تا ابتدا ...
منبع خبر: ایلنا
دسته بندی خبر: فرهنگی