موسوی: در میان نشریات سینمایی «علف هرز» زیاد است/ برخی نشریات «کاسب کار» شده اند

سینماپرس: سیدغلامرضا موسوی عضو انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران و تهیه کننده سینمای کشور در رابطه با عملکرد غلط برخی رسانه های تخصصی سینمایی و روابط عمومی های نهادهای گوناگون مرتبط با سینما گفت: در میان نشریات سینمایی «علف هرز» زیاد است و می توان آن ها را با درایت ریشه کن کرد این مشکل نه تنها در سینما و نشریات تخصصی آن که در بسیاری از حوزه های دیگر هم قابل مشاهده است.