موتمن درخواست عذرخواهی کرد

فرزاد موتمن کارگردان سینما اولین کسی بود که به انتشار لیست مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی با انتشار پستی در صفحه شخصی خود واکنش نشان داد. - به گزارش دریافت شده توسط من، مبلغ صد میلیون تومان است که از بنیاد فارابی، در شرایطی که تولید آخرین بار کی سحر را دیدی؟ داشت متوقف می شد، قرض کرده ام و از آنجا که طبق قراردادی که با تهیه کننده فیلم مزبور، آقای عصمتی دارم، هیچگونه مسئولیت مالی متوجه من نیست، این مبلغ تماماً ...
منبع خبر: پارس
دسته بندی خبر: فرهنگی