موافقت شورای پروانه ساخت با ۲ فیلمنامه/«قسم» سیروس مقدم مجوز گرفت

سینماپرس: در جلسه شورای صدور پروانه ساخت سازمان سینمایی با درخواست ۲ فیلمنامه جدید موافقت به عمل آمد.