موافقت شورای صدور پروانه ساخت با ۴ فیلم نامه / پیمان معادی «فردی» را می‌سازد

سینماپرس: در جلسه شورای صدور پروانه ساخت سازمان سینمایی با درخواست ۴ فیلمنامه جدید موافقت به عمل آمد.