موافقت شورای ساخت با ۳ فیلمنامه/ بعد از کش و قوس های فراوان «هیس پسرها فریاد نمی زنند» ساخته می شود!

سینماپرس: شورای صدور پروانه ساخت فیلم های سینمایی با ۳ فیلمنامه موافقت کرد.