موافقت شورای ساخت با ۲ فیلمنامه/ «ماجرای نیمروز ۲» ساخته می‌شود

سینماپرس: شورای صدور پروانه ساخت سازمان امور سینمایی، سمعی و بصری در جلسه ۶ خرداد، با ۲ فیلمنامه موافقت کرد.