موافقت شورای ساخت با چهار فیلمنامه

سینماپرس: شورای صدور پروانه ساخت سازمان امور سینمایی در جلسه روز شنبه ۳۰ شهریور ماه خود با با چهار فیلمنامه موافقت کرد.