موافقان و مخالفان اکران فیلم های خارجی در ایران

بیش از یک دهه است که سالن های سینمای ایران در قبضه فیلم های ایرانی است و بدون رقبای خارجی به یکه تازی مشغول است. - 55آنلاین : چنین سیاست گذاری ای برای اکران، پس از سال ها نتایجی به بار آورده که بسیاری از مسوولان را به فکر تغییر نگرش انداخته است؛ زیرا آن چنان که سال گذشته محمد قاصد اشرفی رییس انجمن سینماداران و عضو شورای صنفی نمایش عنوان کرده بود در صورت ادامه این روند احتمال ورشکست شدن سینمای ایران وجود دارد. ...
منبع خبر: 55 آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی