مواضع حسین انتظامی درباره فجرجهانی گیجم می کند

سیدرضا میرکریمی دبیر سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر می گوید موضع گیری های دوپهلوی سرپرست سازمان سینمایی درباره ادغام یا استقلال این رویداد او را هم گیج کرده است. – سیدرضا میرکریمی دبیر سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر می گوید موضع گیری های دوپهلوی سرپرست سازمان سینمایی درباره ادغام یا استقلال این رویداد او را هم گیج کرده است. به گزارش راهبرد معاصر ، سی و هفتمین دوره جشنواره جهانی فیلم فجر پنجشنبه …
منبع خبر: راهبرد معاصر
دسته بندی خبر: فرهنگی