مهناز افشار در فکر بازگشت دوباره به ایران!

کانال سینمایی کات مدعی شد مهناز افشار قصد بازگشت به ایران را دارد. - به گزارش پایگاه خبری نشان : طبق شنیده ها، مهناز افشار در هدف بازگشت دوباره به ایران است و به همین دلیل از زمانی که به آن سوی آب رفته درخواست مصاحبه از جانب شبکه های سطلنت طلب و مجاهدین را رد کرده و حاضر به حضور در این شبکه ها نشده است.همچنین گفته میشود تعدادی از چهره های سرشناس اپوزوسیونِ تندروی آن سوی آب، از مهناز افشار خواسته اند که مواضع ...
منبع خبر: نشان آنلاین
دسته بندی خبر: سیاسی