مهم ترین مانع گسترش سینمای مستند

موانع ارتباط تلویزیون با مستندسازها در دو محور قابل ارزیابی است. موضوع اول مسأله مالکیت فیلم است. تلویزیون با پخش هر فیلم (چه خودش سفارش دهنده باشد و چه خریدار از فیلمسازی مستقل) مالک آن فیلم می شود و این حق مالکیت صددرصدی بزرگترین ظلم به تهیه کننده و کارگردان است.
منبع خبر: ایران آنلاین
دسته بندی خبر: سیاسی