مهم ترین دستاورد سینمای ایران به روایت زرین دست

ساخت پردیس های سینمایی از مهمترین دستاوردهای سینمای ایران در چندسال اخیر است و اغلب به همت بخش خصوصی انجام شده و یا در حال انجام است که باید قدردان بود. - علیرضا زرین دست معتقد است: ساخت پردیس های سینمایی از مهمترین دستاوردهای سینمای ایران در چندسال اخیر است و اغلب به همت بخش خصوصی انجام شده و یا در حال انجام است که باید قدردان بود. فیلمبردار سینمای ایران، که سیمرغ بلورین بهترین فیلمبرداری را از سی و ششمین ...
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: فرهنگی