مهم ترین دستاورد سینمای ایران به روایت زرین دست

ساخت پردیس های سینمایی از مهمترین دستاوردهای سینمای ایران در چندسال اخیر است و اغلب به همت بخش خصوصی انجام شده و یا در حال انجام است که باید قدردان بود. -
منبع خبر: آفتاب
دسته بندی خبر: فرهنگی