مهم ترین جشنواره سینمایی در شبه جزیره کره/ بوسان را بشناسید

جشنواره جهانی بوسان در شهر بوسان کره جنوبی برگزار می شود یکی از مهم ترین رویدادهای سینمایی قاره آسیا محسوب می شود.