مهمان امشب دورهمی کیست؟

مازیار میری، کارگردان سینما، کارگردان فیلمهاى قطعه ناتمام، به آهستگی، سعادت آباد و حوض نقاشی، امشب مهمان برنامه دورهمی است.