مهلت رو به پایان رای‌گیری اسکار / رقابت نزدیک «سه بیلبورد» و «شکل آب»

سینماپرس: فردا ۲۷ فوریه(۸ اسفندماه) مهلت رای گیری اسکار ۲۰۱۸ پایان یافته و اعضای آکادمی اسکار باید تا این موعد آرای خویش را ارسال نمایند. فیلم های «شکل آب» و «سه بیلبورد بیرون ابینگ میزوری» دارای بیشترین شانس برای دریافت عنوان بهترین فیلم هستند.