مهلت ارسال درخواست استان‌ها برای برگزاری همزمان جشنواره مقاومت

سینماپرس: ستاد برگزاری جشنواره مقاومت با انتشار فراخوانی اعلام کرد استان‌های متقاضی برگزاری همزمان این رویداد، درخواست خود را به دبیرخانه ارسال کنند.