مهرجویی با تئاتر درس به خانه ها می آید

شورای پروانه ساخت و نمایش خانگی با ساخت یک فیلمنامه و عرضه نسخه خانگی تئاتر درس داریوش مهرجویی موافقت کرد. - تهران - ایرنا- شورای پروانه ساخت و نمایش خانگی با ساخت یک فیلمنامه و عرضه نسخه خانگی تئاتر درس داریوش مهرجویی موافقت کرد. به گزارش خبرنگار ایرنا به نقل روز چهارشنبه روابط عمومی سازمان امور سینمایی، سمعی و بصری، شورای پروانه ساخت خانگی با ساخت یک فیلمنامه موافقت کرد.بر اساس جلسه اخیر شورای پروانه ...
منبع خبر: ایرنا
دسته بندی خبر: فرهنگی