مهران مدیری به عیادت الناز شاکر دوست رفت + عکس

سایت سینما سینما: الناز شاکر دوست مدتی است به دلیل بروز حادثه در حین ظبط کار جدیدش در بیمارستان بستری است.مهران مدیری به همین دلیل از این بازیگر عیادت کرده است.