مهران مدیری باید از مردم عذرخواهی کند

سینماپرس: در ادامه بحث فساد مالی مجریان مشهور تلویزیون؛ احمد طالبی‌نژاد منتقد سینما یادداشتی منتشر کرد.