مهران مدیری، اولین مهمان برنامه سینمایی هفت

رشیدپور طی یادداشتی در صفحه مجازی خود با عنوان «هزار داستان هفت»، اولین مهمان این برنامه را مهران مدیری اعلام کرد.