مهدی فخیم زاده با «مسافران مهتاب» به آی فیلم می آید

فیلم سینمایی «مسافران مهتاب » به کارگردانی و تهیه کنندگی مهدی فخیم زاده برای نمایش آخر هفته آی فیلم در نظر گرفته شده است.