مهدی سلطانی گردفرامرزی، همایون مرادخانی، علی اصغر اسماعیل زاده برساخت سینمایی جرم و مجرمان در فیلم های ایرانی

هدف این مقاله بررسی تصویری است که سینمای ایران از مسئله جرم و مجرم شدن به دست می دهد. سوال اصلی این بوده است که فیلم های سینمایی ایرانی مسائل مربوط به جرم را چگونه بازنمایی کرده اند؟ - مهدی سلطانی گردفرامرزی، همایون مرادخانی، علی اصغر اسماعیل زادهبرساخت سینمایی جرم و مجرمان در فیلم های ایرانی هدف این مقاله بررسی تصویری است که سینمای ایران از مسئله جرم و مجرم شدن به دست می دهد. سوال اصلی این بوده است که فیلم ...
منبع خبر: فارس
دسته بندی خبر: فرهنگی