مهاجرت مزدک میرزایی از نگاه جهانگیر کوثری؛ دلشان می خواهد بروند

جهانگیر کوثری فارغ از واکنش های هیجانی شبکه های اجتماعی و حتی برخی رسانه های رسمی، رفتن مزدک میرزایی را یک تصمیم شخصی می داند که نه به دولت مربوط است و نه به ارگان و شخص دیگر. – ، به زور که نمی توانیم آدم ها را نگه داریم. دلشان می خواهد بروند. جهانگیر کوثری، مجری با سابقه برنامه های ورزشی و تهیه کننده سینما، فارغ از واکنش های هیجانی شبکه های اجتماعی و حتی برخی رسانه های رسمی، رفتن مزدک میرزایی را یک تصمیم شخصی …
منبع خبر: خبر داغ
دسته بندی خبر: ورزشی