من فرهاد 18 سـال دارم!

فرهاد قائمیان هم آرام است و هم مهربان. هرگز به دنبال هیاهو و جنجال نبوده و به همین دلیل همیشه بدون حاشیه کارش را انجام می دهد. – او در طول این سال ها خیلی سخت و گزیده نقش هایش را انتخاب کرده و از همین روست که وقتی کارنامه هنری او را بررسی می کنیم، متوجه رنگین کمانی از نقش های رنگارنگش در تئاتر، سینما و تلویزیون می شویم. او چند بار نقش پلیس را داشته، اما در هر اثری به گونه ای متفاوت این کاراکتر را خلق کرده و می …
منبع خبر: آریا
دسته بندی خبر: فرهنگی