من از رئیس سازمان صداوسیما درخواست می کنم که همکارانشان را به ظرفیت شهید سلیمانی در تحکیم وحدت ملی ایرانیان توجه دهند

سینماپرس: حدادعادل رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی بیان کرد که صداوسیما می تواند یک مجموعه تلویزیونی و یک سریال فاخر درجه اول درباره سردار سلیمانی بسازد.