منوچهر اکبرلو در گفت وگو با فارس برنامه سازی محدود به دایره بسته ای شده/ در سایر روزهای سال هم از مناسبت ها یاد کنیم

با وجود تعداد زیادی افراد مستعد، فیلم نامه نویس، ایده پرداز که توانایی خود را در ساختن آثاری داخل و خارج از سازمان نشان داده اند، – برنامه سازی محدود به دایره بسته ای شده/ در سایر روزهای سال هم از مناسبت ها یاد کنیم یک منتقد تلویزیون و سینما گفت: با وجود تعداد زیادی افراد مستعد، فیلم نامه نویس، ایده پرداز که توانایی خود را در ساختن آثاری داخل و خارج از سازمان نشان داده اند، اما برنامه سازی مناسبتی در تلویزیون …
منبع خبر: فارس
دسته بندی خبر: فرهنگی