منتقد سینما: فیلم فجر بین جشن و جشنواره در نوسان است

جشنواره فیلم فجر، بین یک جشنواره تخصصی سینمایی و یک جشن عمومی سینمایی در نوسان است و ترازوی آن گاهی به سمت تخصصی بودن و گاهی به سمت جشن تمایل پیدا می کند. – حسین سلطان محمدی روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا در ارزیابی جشنواره فیلم فجر افزود: جشنواره امسال با تصمیماتی که در تعداد فیلم ها گرفت به سمت تخصصی شدن پیش رفت و در واقع طی چند سال اخیر با تصمیماتی که درباره آن گرفته شده، گام به گام به سمت بهتر …
منبع خبر: ایرنا
دسته بندی خبر: فرهنگی