ممنوعیت خاص در سالن های نمایش جوکر در آمریکا

چند مجموعه سینماهای زنجیره ای بزرگ در آمریکا اعلام کردند که استفاده از ماسک و پوشش خاص در سالن های نمایش فیلم جوکر ممنوع خواهد بود. – چند مجموعه سینماهای زنجیره ای بزرگ در آمریکا اعلام کردند که استفاده از ماسک و پوشش خاص در سالن های نمایش فیلم جوکر ممنوع خواهد بود. به گزارش ایسنا به نقل از گاردین، پس از نگرانی هایی که از بروز خشونت پس از نمایش فیلم جدید جوکر ایجاد شده است، سینماهای زنجیره ای مهم در آمریکا …
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: فرهنگی