ملت خواه: همه ما بدهکار و مدیون شهدا هستیم و نباید اجازه دهیم آن ها به فراموشی سپرده شوند

سینماپرس: شهاب ملت خواه کارگردان سینما در آستانه روز بزرگداشت مقام شهدا در رابطه با کم کاری سینما در قبال شهدا همه ما بدهکار و مدیون شهدا هستیم و نباید اجازه دهیم آن ها به فراموشی سپرده شوند و این وظیفه یکایک هنرمندان است که در همه حوزه های فرهنگی و هنری آثاری در رابطه با زندگی آن تولید کنند و در این میان سینما به عنوان یک رسانه بسیار فراگیر وظیفه ای صدچندان دارد.