مقاومت همیشه موضوعی به روز است/هنر و سینما ملت ها را به هم نزدیک می کند

مقاومت همیشه موضوعی به روز است و بررسی زندگی یک فرد یا جامعه یا مسایل یک کشور در جنگ در یک فیلم می تواند بسیار جالب باشد. - به گزارش روابط عمومی در تهران حضور دارد درباره سینمای ایران و آشنایی خود با این سینما گفت: در روسیه بازار فیلم به اندازه کافی باز نیست به همین دلیل اکثر مردم آشنایی چندانی با سینمای ایران ندارند و به همین دلیل معتقدم این فستیوال راه خوبی برای آشنایی مردم دیگر کشورها با سینمای ایران به ...
منبع خبر: موج
دسته بندی خبر: فرهنگی