مقاله48_پژوهشی در عروسکهای تک فریم160ص

مقاله48_پژوهشی در عروسکهای تک فریم160ص فهرست پیشگفتار مقدمه فصل 1 بخش 1: عروسک و تاریخچه آن بخش 2: ویژگیهای عروسکهای نمایشی بخش 3: ویژگیهای عروسکهای سینمایی و تصویری بخش 4: – مقاله25_بررسی نقش های نمادین در معماری هخامنشی (کارشناسی ارشد تاریخ ایران باستان ) 1 دقیقه ago مقاله26_پژوهش مقایسه ای خمریات ابونواس با منوچهری و حافظ 1 دقیقه ago مقاله28_آموزه های تربیتی در مثنوی و تطبیق آن با روانشناسی نوین و معاصر 1 دقیقه ago …
منبع خبر: نیک پروژه
دسته بندی خبر: سیاسی